Rozkład dnia

 

 

6.30  8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy samorzutne,

rozmowy indywidualne i zespołowe, zabawy

rozwijające mowę i myślenie, zabawy

ruchowe inspirowane przez nauczyciela

 

8.00 – 8.10 Przygotowanie do śniadania – toaleta poranna

 

 

8.10 – 8.30 Śniadanie, mycie zębów po posiłku

 

8.30 –11.00 Sytuacje edukacyjno-wychowawcze

organizowane przez nauczyciela, różnorodne

propozycje zajęć i zabaw rozwijające

twórczą aktywność dzieci, w zależności od

pogody spacery, wycieczki, gry i zabawy w

terenie

 

11.00 – 11.15 Czynności samoobsługowe, przygotowanie

do obiadu

 

11.15 – 11.40 Obiad - drugie danie

 

12.00 – 13.30 Czas relaksu – słuchanie bajek, muzyki,

zabawy relaksacyjne. Działalność

indywidywidualna wspierająca rozwój dziecka

- praca kompensacyjna, zajęcia indywidualne

w dni pogodne zabawy na placu, spacery,

leżakowanie dzieci najmłodszych

 

13.30 – 14.00 Obiad - zupa, podwieczorek

 

14.00 – 16.00 Zabawy wg zainteresowań dzieci,

oddziaływania nauczyciela utrwalające i

wzbogacające indywidualny rozwój dziecka.

Rozchodzenie się do domu, rozmowy

indywidualne z rodzicami wychowanków

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )