KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

 

 

Nasze Przedszkole:
 • jest nowoczesne,
 • uczy aktywności,
 • uczy odpowiedzialności,
 • uczy samodzielności,
 • uczy współdecydowania i współtworzenia,
 • jest otarte, przyjazne, bezpieczne dla dzieci,
 • uczy współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • uczy tolerancji,
 • jednoczy dzieci.

Wizja Przedszkola:
 • precyzyjny system praw i obowiązków,
 • dobre programy własne i innowacyjne,
 • poszanowanie godności osobistej,
 • swobodna realizacja dziecięcych pomysłów,
 • zaufanie i partnerstwo,
 • dobrze wyposażone sale dydaktyczne i plac zabaw,
 • odpowiednie środki dydaktyczne,
 • wykształcony nauczyciel, otwarty na potrzeby dzieci,
 • poszukiwanie nowych form i metod pracy,
 • zaangażowani w życie przedszkola rodzice,
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola dzieci.

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )