Personel przedszkola tworzy wykwalifikowana kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi.

Dyrektorem od 1-go września 1990 roku jest mgr Elżbieta Kudełko.

Kadra pedagogiczna naszego przedszkola to wykwalifikowani pedagodzy, wszyscy z wyższym magisterskim wykształceniem pedagogicznym, w tym: 3 nauczycieli kontraktowych i 5 nauczycieli dyplomowanych. Ponadto nasi nauczyciele cały czas doskonalą swoje wiadomości i umiejętności,

uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach pedagogicznych, kursach,

zespołach samokształceniowych oraz podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje kształcąc się na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych.

Posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu:

  • oligofrenopedagogiki,

  • terapii pedagogicznej,

  • logopedii,

  • plastyki,

  • mgr psychologii,

Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą w powierzonym im oddziale - grupie

i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci.

Wszystkie te działania prowadzone przez nauczycieli służą podnoszeniu poziomu działań opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych oraz wzbogaceniu ich warsztatu pracy, a tym samym uatrakcyjnieniu pobytu dzieci w przedszkolu.

Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki, w szczególności pomoce nauczycieli.

Dzięki intendentce i kucharkom dzieci mogą spożywać zawsze świeże i smaczne posiłki. Konserwator zaś zawsze potrafi naprawić nie tylko cieknący kran, ale również ulubioną zabawkę.

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )