OŚWIADCZENIE

DO POBRANIA I WYDRUKOWANIA NA STRONIE:

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW w sprawie udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Będzino 

 

http://bedzino.pl/wp-content/uploads/2020/05/oswiadczenie.pdf

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

DO 8 LAT Z POWODU COVID- 19

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )